Phần mềm hệ thống là gì? Phân biệt phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng 3

Hệ điều hành là phần mềm hệ thống đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của hệ thống máy tính cũng như cung cấp một giao diện để người sử dụng có thể sử dụng được các nguồn lực của hệ thống như: DOS, WINDOWS, UNIX,…. Hệ quản lý được coi là cầu nối trung gian để đưa người sử dụng và phần cứng của mính tính tiếp xúc với nhau, từ đó cho phép người dùng tạo ra và phát triển những ứng dụng một cách thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc sử dụng các ứng dụng trên máy tính. Ngày nay, khi công nghệ đã phát triển hơn, hệ điều hành và hệ quản lý không còn bị giới hạn trong phạm vi máy tính nữa, mà ngược lại được mở rộng hơn trên các thiết bị di động như: máy tính hay điện thoại thông minh như đã kể trên. Hiện nay, còn mở rộng thêm các phiên bản mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn ở hệ điều hành máy tính như: Windows 7, Windows XP, Windows 8,…

Hệ điều hành là phần mềm hệ thống đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của hệ thống máy tính cũng như cung cấp một giao diện để người sử dụng có thể sử dụng được các nguồn lực của hệ thống như: DOS, WINDOWS, UNIX,…. Hệ quản lý được coi là cầu nối trung gian để đưa người sử dụng và phần cứng của mính tính tiếp xúc với nhau, từ đó cho phép người dùng tạo ra và phát triển những ứng dụng một cách thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc sử dụng các ứng dụng trên máy tính. Ngày nay, khi công nghệ đã phát triển hơn, hệ điều hành và hệ quản lý không còn bị giới hạn trong phạm vi máy tính nữa, mà ngược lại được mở rộng hơn trên các thiết bị di động như: máy tính hay điện thoại thông minh như đã kể trên. Hiện nay, còn mở rộng thêm các phiên bản mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn ở hệ điều hành máy tính như: Windows 7, Windows XP, Windows 8,…