Trang Đăng Tin bất động sản miễn phí và hiệu quả nhất 2020 - Xuân Phú Land

Lê Thu Trang

thutrangle1149@gmail.com

Đất nền Trái Diêm 3 - Nơi đầu tư x2 x3 lần vốn

Đất nền Trái Diêm 3 - Nơi đầu tư x2 x3 lần vốn

Đất nền Trái Diêm 3 - Nơi đầu tư x2 x3 lần vốn

2.20 tỷ
0 m²
Huyện Tiền Hải, Thái Bình
17/06/2021

Chỉ hơn 1 triệu/m - Lãi ngay sau khi mua

Chỉ hơn 1 triệu/m - Lãi ngay sau khi mua

Chỉ hơn 1 triệu/m - Lãi ngay sau khi mua

Thỏa thuận
3500 m²
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
17/06/2021

Đất Nền Đầu Tư - Tiền hải Center - Cơ Hội

Đất Nền Đầu Tư  - Tiền hải Center - Cơ Hội

Đất Nền Đầu Tư - Tiền hải Center - Cơ Hội

2.30 tỷ
100 m²
Huyện Tiền Hải, Thái Bình
03/06/2021