Trang Đăng Tin bất động sản miễn phí và hiệu quả nhất 2020 - Xuân Phú Land

Nguyễn Trung Hải

hbdsvn@gmail.com

ĐẤT THỔ CƯ VIỆT TIẾN VIỆT YÊN > 5/M2 THANH LÝ MÙA COVID

ĐẤT THỔ CƯ VIỆT TIẾN VIỆT YÊN > 5/M2 THANH LÝ MÙA COVID

ĐẤT THỔ CƯ VIỆT TIẾN VIỆT YÊN > 5/M2 THANH LÝ MÙA COVID

Thỏa thuận
353 m²
Huyện Việt Yên, Bắc Giang
02/09/2021